Thu mua Đồng

Thu mua phế liệu đồng đỏ, đồng vàng, đồng dây điện, đồng dây cáp điện cũ mới giá cao